E-LEARNING

Howart University Logo | Knowing How is an Art

NÅ NYA HÖJDER MED HOWART UNIVERSITY'S NEXT GENERATION

Howart

University

Howart University är en ny typ av online plattform som är utformat för att hjälpa företag och dess anställda att förstå och efterleva komplexa regulatoriska regelverk. Kurser finns för en rad olika ämnen, bl.a. penningtvätt och terroristbekämpning (AML/CTF), skydd av personuppgifter (GDPR) och marknadsmissbruk (MAR). Med Howart University får personalen tillgång till animerade kurser, och kompendier som stöd, samt tester efter varje modul.

 

Howart University är en ny typ av lärande som bygger på regelverkskompetens, praktisk verksamhetsförståelse samt den senaste tekniken inom animerat lärande.  Plattformen innehåller också en innovativ administrationsmodul som ger ledningen översikt, statistik och kunskap om områden där de anställda behöver ytterligare kunskap som Howart Compliance kan tillgodose.

 
devices_howart_web_new_SE_NEW.png
 

Varför välja Howart 

vem

Howart University erbjuder e-learning för de viktigaste svenska och europeiska regelverken. Utbildningen finns tillgänglig på ett antal olika språk och är anpassade enligt varje lands egna lagstiftning.

 

Howart University hare ett nära samarbete med ett av Skandinaviens  ledande konsultbolag vilket innebär att materialet är uppdaterat och i linje med nuvarande lagstiftning och praxis.

 

Med erfarna systemutvecklare, programmerare och animatörer omvandlar Howart University juridisk expertis till insiktsfullt och informativt lärande.

vad

E-learning från Howart University bygger på principen att olika människor lär sig på olika sätt. Som sådan är kursen uppbyggd i parallella spår där deltagaren kan få utbildningen genom animering, utbildningsmaterial eller tester.

 

För ledningen erbjuder plattformen ett avancerat administrativt verktyg där de kan följa upp och övervaka efterlevnaden av utbildningsprogrammen.

 

Ledningen får dessutom en överblicksbild över styrkor och svagheter hos medarbetare, avdelningar samt företaget som helhet.

hur

Utbildningarna från Howart University har utvecklats för att vara ett effektivt läroverktyg vilket ger användarna en intressant och hanterbara introduktion till komplexa ämnen.

 

Kurserna är anpassade för att fungera lika bra på en dator, en surfplatta eller en smartphone. Tack vare användandet av en molntjänst kan användaren alltid fortsätta från där denne senast pausade, oavsett plattform.

 

Howart University erbjuder möjligheten att anpassa plattform, kurser och innehållet utifrån språk och ämnen baserat på varje kunds individuella önskemål.

 

KONTAKT

Huvudkontor

Howart University

Stockholm, Sweden

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

Förfrågningar

Frågor kan skickas till ​info@howart.com+47 4840 6062
eller vänligen fyll I nedan formulär

Ditt meddelande har skickats!

Till toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png