Howart University Logo | Knowing How is an Art

KURSER

PENNiNGTVÄTT &
FINANSIERING AV TERRORISM 

Kursen ger deltagarna kunskap om de regler och praxis som gäller för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive de ändringar som infördes genom femte penningtvättsdirektiv. Kursen lär deltagarna hur de kan motverka att deras verksamhet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi ger dig möjligheten att prova de två första modulerna gratis i en demo-version. 


 Kursen är 1 h. 20 min.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Utbildningen täcker allmänna krav för hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Utbildningen ger i synnerhet en introduktion kring tillämpliga regler och förordningar samt de krav dataskyddsförordningen (GDPR) införde den 25 maj 2018. Materialet täcker tillämpningsområdet och allmänna datahanteringsprinciper för relevanta regelverk. Dessutom täcker kursen ansvar för dataägare, registrerade personers rättigheter och krav för en dataskyddsombud (DPO).

MARKNADSMISSBRUK 

MARKNADSMISSBRUK (MAR)

Kursen behandlar de svenska regler om marknadsmissbruk som trädde i kraft 3 juli 2016 och som ersatte de tidigare reglerna i lagen om handel med värdepapper. Kursen ger deltagarna en introduktion till de regler som är relevanta för insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan och upplysningskrav. Ett antal praktiska exempel ges för att illustrera syftet och vikten av reglerna.

KONTAKT

Howart University

Stockholm, Sweden

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

Frågor kan skickas till ​info@howart.com+47 4840 6062
eller vänligen fyll I nedan formulär

Howart University Logo | Knowing How is an Art

Till toppen

Huvudkontor

Förfrågningar

Sucess! Besked modtaget.

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png