shutterstock_442062271.jpg

GRC är också för spelbolag

Spelinspektionens utökade granskningar lyfter frågan om hanteringen av GRC hos onlinespelbolag

Spel om pengar är en av de äldsta formerna av underhållning och det har alltid funnits människor som har tjänat stora pengar på att andra har förlorat stora förmögenheter. Under det senaste århundradet har myndigheter i många delar av världen försökt strukturera, hantera och reglera spelformer, spelplatser och vilka spel som över huvud taget är tillåtna.

 

Internet har vänt denna trend och har igen möjliggjort spel för flera personer, i flera åldrar och på flera sporter och typer av kasinospel. Det faktum att spelandet har genomförts on-line har under många år skapat stora problem för myndigheter att igen reglera verksamheten. Flera länder har under de senaste åren försökt införa lagstiftningar som begränsar och reglerar spelandet i dessa nya former. I Sverige kom den senaste spellagen den 1 januari 2019 och i samband med detta bytte myndigheten som övervakar efterlevnaden av spelmarknaden namn till Spelinspektionen.

Spelinspektionen

Mycket av Spelinspektionens arbete har varit fokuserat på tillståndsprövningen av bolag som önskat vara verksamma på den svenska marknaden. Men Spelinspektionen har även genomfört en rad granskningar där de publikt presenterat sina beslut angående spelbolag på sin hemsida. Besluten har omfattat indragna licenser, varningar och anmärkningar samt förbud att tillhandahålla spel.

 

Myndigheter som övervakar reglerade marknader har ofta, under en tid efter att nya regelverk har införts, granskat och fällt bolag som inte har infört uppdateringar i processer, IT-system och hos medarbetarna snabbt nog. För spelbolagen är det viktigt att inte bara förlita sig på en eller två av dessa tre delar, som är lika viktiga när det gäller förändring, utan ha insikten och förmågan att genomföra förändringar i alla tre samtidigt när nya regelverk börjar gälla. Inte bara vänta och hoppas att de ska klara sig med mindre uppdateringar av existerande rutiner.

 

Under de senaste veckorna har vi sett ett par olika, mycket intressanta, nyheter från Spelinspektionen. Först fick två av de mer kända spelbolagen med licens i Sverige sanktionsavgift samt anmärkning respektive varning för vitt skilda saker. Detta visar på hur svårt det är att efterleva GRC (Governance, Risk & Compliance) inom alla delar av sin verksamhet, vid varje tillfälle.

Hållbara hantering

Utmaningarna ligger oftast inte bara inom ett område, hos en person, i en process eller i ett system där det har skett misstag utan allt hänger samman. Regelverksteknologi (Regtech) har de senaste fem – sex åren gjort mycket stora framsteg, tack vare utvecklingen inom de underliggande teknologierna, så som artificiell intelligens (AI), machine lerning (ML), Blockchain, processautomatisering (RPA) t.ex., och kan nu erbjuda företag som är verksamma inom branscher som är starkt regelverksstyrda hjälp med riskhantering, regelverksefterlevnad och företagsstyrning. Men samtidigt krävs det ett detaljerat arbete med uppdateringar av bolagets processer och inte minst ett nära samarbete med personalen som måste förstå varför förändringar i deras vardagliga arbetsrutiner sker, hur de framöver ska arbeta med de uppdaterade processerna. Och inte minst, hur nya IT-system, Regtech lösningar, fungerar, kompletterar, assisterar personalens expertkunskaper inom området. För det kommer aldrig finnas en röd, fin, skimrande, Compliance-knapp som genom tekniska lösningar helt på egen hand säkerställer företagets regelverksefterlevnad.

Hur Howart Compliance kan hjälpa

Dessa utmaningar, och möjligheter, är inte begränsade till spelindustrin utan gäller alla reglerade verksamheter. Regtech har sitt ursprung inom finanssektorn men dess lösningar kan erbjuda något för alla verksamheter. Vi på Howart Compliance har alla lång erfarenhet från bank och försäkringsbolag där vi har sett och arbetat med förändringsarbete av processer och personal. Vi ser nu att tiden är mogen för alla industrier att börja använda ny teknologi, så som Regtech, som seriösa komplement till de idag ofta manuella lösningar man har på komplexa risk och compliance problem. Vi är ledande inom området i Norden och ser framför oss möjligheterna att tillsammans bygga globalt konkurrenskraftiga GRC funktioner hos traditionella aktörer så som banker, försäkringsbolag, fondbolag m.fl. och i Nordiska Fintech bolag.

 

Howart Compliance har kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo och vi som jobbar här har många års erfarenhet av hårt reglerade sektorer. Vår focus är innovativa lösningar inom bolagsstyrning, risk och regelverksefterlevnad, det som kallas GRC, och vi erbjuder allt från interimslösningar och outsourcing till processoptimering, ansökan hos tillsynsmyndigheter och implementering av en hållbar bolagsstyrning. Howart Compliance har den klart bästa kompetensen inom det starkt växande området Regtech. Vi kan erbjuda unik kunskap och tillgång till globala nätverk som kan hjälpa våra kunder med deras resa att digitalisera sitt GRC arbete och där igenom förbättra, förstärka och förtydliga ett område som myndigheter och massmedia har haft ett stort fokus på under den senaste tiden.

Kontakt

Huvudkontor

Howart Compliance

Stockholm, Sweden

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Förfrågningar

Frågor kan skickas till ​info@howart.com+47 4840 6062
eller vänligen fyll I nedan formulär

Tak! Beskeden blev sendt.

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png