Howart Compliance är ett regtech- och compliance-konsultföretag. Vi fokuserar på innovativa lösningar och vi är specialister inom GRC området; verksamhetsstyrning, riskhantering och compliance.

 

Om oss

Vår filosofi

Hos Howart Compliance är vår filosofi att teknologi kan öka effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar hos den moderna compliance-funktionen. Howart Compliance är ett regtech- och compliance-konsultföretag. Vi hjälper våra kunder att förebygga regelverksöverträdelser, hantera risk och efterlevnaden av allt mer komplexa regelverk.

Howart Compliance bistår alltid med sakkunnig rådgivning som, beroende på kundens nuvarande önskemål och behov, kombineras med de senaste regtech-lösningarna. Vår målsättning är att Howart Compliance alltid ska tillhandahålla råd och lösningar som gör att våra kunder kan förbättra sin regelverksefterlevnad, minskar risken för regelverksöverträdelser och samtidigt minskar kostnaderna för regelverksefterlevnad.

 

Vad är regtech?

Regtech är en förkortning av ”Regulatory Technology”, d.v.s. ”Regelverksteknologi”. Regtech är specifikt den teknologi som hjälper företag i deras arbete att minska riskerna kring, och säkerställa efterlevnaden av, gällande lagstiftning, bl.a. i samband med penningtvätt (AML) och personupplysningsregler (GDPR).

”Sedan finanskrisen 2007/2008 har driftkostnader relaterade till verksamhetsstyrning, riskhantering och regelverksefterlevnad (GRC) ökat mer än 60% inom finanssektorn och det uppskattas att 15-20% av driftskostnader hos banker är förknippade med GRC.”

I en tid med ökad uppmärksamhet kring efterlevnad tvingas företag – särskilt inom den finansiella sektorn – att anpassa sig till allt mer komplexa regelverk. I dagsläget är prioritering av resurser och användandet av tillgängliga IT-lösningar, t.ex. regtech avgörande för att hantera och minska kraven från den ökande regelverksbördan samt säkerställa hög kvalitet och minska risken för manuella fel.

Som en del av vårt produktutbud har vi utvecklat e-learnings lösningar som säkerställer att era anställda kan uppfylla lagkraven kring ”relevant utbildning och information” inom exempelvis området penningtvätt (AML). Läs mer på Howart University.

 

Kompetenser

Verksamhetsstyrning

Howart Compliance arbetar aktivt för att optimera era affärsprocesser och därigenom underlätta efterlevnaden av nya regelverk samt vid var tid gällande lagstiftning.

Vi arbetar för att skapa agila och flexibla lösningar där vi säkerställer att ni får ut maximal nytta av era resurser utan att kompromissa kring kvalitén på era interna processer och kontrollmiljö.

Våra konsulter är alltid tillgängliga för att hjälpa er med era behov. Allt ifrån enskilda uppgifter till fullskalig utläggning av drift i enlighet med finansinspektionens nya krav.

Riskhantering

Risk- och kapitalhantering är ett krävande och komplext område som kräver specialistkompetens, fokuserade insatser och tillräckliga resurser för att implementera nya processer, efterleva uppdaterade lagkrav samt hantera och minimera risker.

 

Vi på Howart Compliance hjälper företag balansera regelverkskrav med affärsmässiga överväganden. Vi har ett innovativt synsätt på tekniska framsteg och intelligenta lösningar i relation till våra konsult- och regtech-lösningar.

 

Vi är alltid tillgängliga för en förutsättningslös diskussion om er riskhantering och de utmaningar ni möter varje dag.

Compliance

Compliance omfattar arbetet att följa och efterleva gällande regler, lagar och förordningar. Vi på Howart Compliace kan hjälpa er med att identifiera risker och potentiella svagheter i er organisation samt att hålla er uppdaterade om förändringar av, samt ny och kommande, lagstiftning.

 

Baserat på många års erfarenhet inom området, och gedigen branschkunskap, kan vi hjälpa er optimera era interna processer och kontroller samt råd ge kring dokumentationskrav, information till myndigheter samt riskhantering och rapportering i allmänhet.

 

Kontakt

Huvudkontor

Howart Compliance

Stockholm, Sweden

+47 4840 6062

​​​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Förfrågningar

Frågor kan skickas till ​info@howart.com+47 4840 6062
eller vänligen fyll I nedan formulär

Tak! Beskeden blev sendt.

Till toppen

© 2021 Howart Compliance    •    Terms of Engagement

linkedin_icon_03_hvid.png