Gambling.jpg

Penningtvätt och gambling

Penningtvätt ökar inom online spelmarknaden

Kriminella riktar ofta in sig på de som är svagare i samhället och de som anses mer lättlurade. De utnyttjar även situationer när folk är mer avslappnade eller när de är mer mottagliga för ”lätta vinster”. Det ligger i människans natur att vilja vinna saker, få något för minimalt med ansträngning eller kunna göra lättförtjänta pengar där, vid första anblicken, ingen blir skadad.

Många människor luras därför direkt av kriminella och förlorar pengar, eller indirekt, genom att bistå med penningtvätt på olika sätt. Finanspolisens årsrapport för 2019, som du kan hitta här, visar exempel och statistik över trender kring penningtvätt. Ett exempel på dessa sätt är penningtvätt via spelkonton där finanspolisen ser hur flera olika personer sätter in pengar på en spelares online spelkonto. Spelaren omsätter sedan pengarna, genom olika spel, minimum de antal gånger spelbolaget kräver, för att sedan kunna ta ut pengarna till sitt eget konto. Detta konto är ofta inte samma som har satt in pengarna. Mottagaren av pengarna kan då hävda att det är en spelvinst eftersom pengarna ser ut att komma från online spel. Ofta används olika Fintech-tjänster vid insättningar och utbetalningar i hopp om att dessa har mindre omfattande AML processer och system.

Finanspolisen och Spelinspektionen samarbetar

Spelinspektionen, Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt har sedan en tid tillbaka samarbetat kring penningtvättsfrågan och utbytt information och kunskap för att tillsammans förbättra sitt arbete. I början av juli gav de ut en vägledning till licenshavare i Sverige för online spel där man beskriver några vanliga risker i branschen samt ger exempel på hur dessa företags olika produkter kan användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spelinspektionen delar även med sig av några observationer från deras tillsyn sedan den nya lagen trädde ikraft 1 januari 2019.

Behov av utbildning och förståelse

En sammanhängande röd tråd som vi på Howart Compliance ser genom dessa rapporter och artiklar är att online spelbranschen står inför samma utmaningar som den finansiella sektorn har brottats med i många år. Bland dessa, men inte enbart, är förståelsen hos ledningen för omfattningen av problemet och de resurser som kriminella investerar i att tvätta pengar. Verksamheter står också inför en utmaning i att kommunicera och underhålla kunskap om området, och de nya sätt som kriminella använder sig av, för att kunna tillhandahålla en stabil AML och KYC process. Samtidigt måste verksamheten hela tiden ha möjlighet att förändra denna process för att möta den evigt föränderliga hotbilden.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism säger att en verksamhet, och detta innefattar online spelbolag, ska fortlöpande tillhandahålla relevant utbildning och information för att kunna fullgöra verksamhetens skyldigheter enligt lagen. Howart University tillhandahåller sådan utbildning online, den är datoranimerad och kan snabbt anpassas till ändringar i lagstiftningen. Den finns idag tillgänglig på fyra språk för att täcka nordiska och internationella organisationer. Genom att utbildningen sker online så kan verksamheten enkelt kontrollera statusen av genomförande hos medarbetarna och ledningen har enkelt möjlighet att följa upp situationen och ha kontroll på verksamhetens efterlevnad av lagkravet.

Howart Compliance kan stötta

En av grundstenarna för Howart Compliance är att bistå verksamheter i deras utvecklings- och förändringsarbete där vi ser att de tre viktigaste sakerna att fokusera på är: människor, processer och teknologi. Vi är ledande i Norden inom verksamhetsstöd kring Regtech, regelverksteknologi, där användandet av ny teknologi bistår verksamheten med hantering av risker och säkerställande av regelverksefterlevnad. Men tekniken i sig själv räcker inte utan verksamheten måste även hantera de andra två områdena, människor och processer, där vi som arbetar på Howart Compliance har lång erfarenhet och ett stort nätverk för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för online spelbolag som lever i en värld med snabba förändringar.

 

Howart Compliance har kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo och vi som jobbar här har många års erfarenhet av hårt reglerade sektorer. Vår focus är innovativa lösningar inom bolagsstyrning, risk och regelverksefterlevnad, det som kallas GRC, och vi erbjuder allt från interimslösningar och outsourcing till processoptimering, ansökan hos tillsynsmyndigheter och implementering av en hållbar bolagsstyrning.

Kontakt

Huvudkontor

Howart Compliance

Stockholm, Sweden

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Förfrågningar

Frågor kan skickas till ​info@howart.com+47 4840 6062
eller vänligen fyll I nedan formulär

Tak! Beskeden blev sendt.

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png