Foto_LinkedIn.jpg

Regnskapsførere – etterlevelse av hvitvaskingsregelverket 

Økt fokus fra Finanstilsynet på regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Finanstilsynet uttalte følgende ved innløpet til 2020:

«Tjenester som tilbys av regnskapsførere er egnet til å forebygge og avdekke all befatning utbytte fra straffbare handlinger (hvitvasking) og finansiering av terrorhandlinger, terror-organisasjoner eller individuelle terrorister (terrorfinansiering). 
Regnskapsførerselskaper og regnskapsførere som driver regnskapsførervirksomhet i enkeltpersonforetak (begge omtalt som regnskapsførerforetak), har derfor en viktig rolle i å beskytte det finansielle og økonomiske systemet og samfunnet som helhet.
»


Finanstilsynet har i år fulgt opp uttalelsen med å rette et økt fokus mot regnskapsførere og deres etterlevelse av regelverket gjennom tilsynsbesøk mot bransjen.
Møter din virksomhet Finanstilsynets forventninger til etterlevelse?

Hvordan sikrer du god etterlevelse av hvitvaskingsregelverket?

I Howart Compliance bistår vi våre kunder med dette i tandem med deres egen organisasjon. Gjennom en gap-analyse etterfulgt av tilrettelegging av vurderinger med risikobasert tilnærming,  virksomhetsinnrettede rutiner og kontroller så gjør vi dette på en smidig og kostnadseffektiv måte.


Slik bistand er ofte et attraktivt og lønnsomt alternativ for mange regnskapsfører – selskaper med begrenset tid og ressurser til å sette seg inn i alle bestemmelsene i regelverket.

Hva innebærer hvitvaskingsregelverket for regnskapsfører-selskaper?

Hvitvaskingsloven gjelder for regnskapsførerselskaper og regnskapsførere i utøvelsen av deres yrke. Dette innebærer at alle regnskapsførerforetak er omfattet av loven. Finanstilsynet legger derfor videre til grunn at alle tjenester der en autorisert regnskapsfører er ansvarlig for utføringen av oppdraget på vegne av regnskapsførerforetaket, vil være omfattet av hvitvaskingsloven.


Flere av pliktene etter hvitvaskingsloven gjelder for regnskapsførerforetaket (på "foretaksnivå"). Det vises særlig til kravet om virksomhetsinnrettet risikovurdering, etablering av interne rutiner, utpeking av hvitvaskingsansvarlig og opplæring. 


Andre plikter må oppfylles av den som er ansvarlig for oppdraget på vegne av foretaket (på "oppdragsnivå"). Dette gjelder blant annet gjennomføring av risikoklassifisering av den aktuelle kunden og gjennomføring av innledende kundetiltak og løpende oppfølging. Det vil også være den som er ansvarlig for oppdraget og medarbeiderne som må undersøke nærmere forhold som kan indikere at kunden er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Det er regnskapsfører-foretaket som skal rapportere til Økokrim

Ovennevnte er kun en innledning til bestemmelsene i regelverket, men i Howart Compliance kan vi tilby din regnskapsførervirksomhet en formålsrettet gjennomgang og analyse av hvordan du bør innrette virksomheten din for å overholde bestemmelsene på en måte som imøtekommer Finanstilsynets forventninger og som samtidig hensyntar operasjonelle aspekter og rutiner i den daglige driften.    

Samarbeid med Howart Compliance

Å velge et samarbeid med Howart Compliance hvor en del av vurderingene og oppfølgingen som er tillagt bestemte compliance-oppgaver co-sources med oss  kan derfor være både et lønnsomt og attraktivt alternativ. Du vil nyte godt av dedikert kompetanse innenfor de aktuelle områdene samtidig som at kostnadene blir lave relativt sett til å ha fast ansatte personer ansatt i rollen.

Fleksible løsninger og prisgunstig e-læring

Et samarbeid kan arrangeres på ulike måter, både som et fast månedlig beløp med underliggende forutsetninger om antall timer eller som en klippekort-løsning med et gitt antall timer som dere anvender over tid.

Vi tilbyr også kostnadseffektiv internopplæring gjennom vår e-learning Howart University™ hvor vi tilbyr prisgunstige kurs innen AML, GDPR og personvern.

Les mer om vår e-learning her.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby dere? Ta kontakt ved å skrive til info@howart.com eller ved å bruke skjemaet under.

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Klingenberggaten 7 B (Haakon VIIs gate)

NO-0161 Oslo

Postboks 1750 Vika
NO -0122 Oslo, Norway

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Howart Compliance ved å skrive til ​info@howart.com,
ringe  
+47 4840 6062 eller ved å bruke skjemaet under:

Tak! Beskeden blev sendt.

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png