Eiendomsmeglere og hvitvasking av penger

Eiendomsmeglere blir undersøkt av Finanstilsynet

Visste du at eiendomsmeglere er under økt kontroll fra Finanstilsynet relatert til hvitvasking av penger?

Finanstilsynet i Norge har i løpet av det siste året foretatt flere stedlige tilsyn for å gjennomgå etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket blant de som driver eiendomsmegling i Norge. Tilsynsrapportene viser at mange kunne ha vært langt bedre forberedt og ha etterlevd regelverket på en bedre måte.

Visste du at eiendomsmeglere er under økt kontroll fra Finanstilsynet relatert til hvitvasking av penger?

Finanstilsynet i Norge har i løpet av det siste året foretatt flere stedlige tilsyn for å gjennomgå etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket blant de som driver eiendomsmegling i Norge. Tilsynsrapportene viser at mange kunne ha vært langt bedre forberedt og ha etterlevd regelverket på en bedre måte.

Begrensninger og krav fra Finanstilsynet

Eiendomsmeglere, eiendomsmeglingsforetak samt andre som driver eiendomsmeglingsvirksomhet er iht. hvitvaskingslovgivningen forpliktet til å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering.

Bakgrunnen for dette er at fast eiendom er kapitalintensiv og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale beløp kan investeres i fast eiendom, og deretter re-investeres og integreres i den legale økonomien med relativt liten risiko for tap ved senere salg eller utleie av eiendommen.

Howart Compliance kan bistå

I Howart Compliance bistår vi våre kunder med dette i tandem med deres egen organisasjon. Gjennom en gap-analyse etterfulgt av tilrettelegging av riktige og virksomhetsinnrettede rutiner og kontroller så gjør vi dette på en smidig og kostnadseffektiv måte.

Det er også blitt lovpålagt med opplæring av ansatte i hvitvaskingsspørsmål og gjennom vårt e-læringskonsept Howart University™ tilbyr vi et prisgunstig kurs i 12 moduler som gjennomgår regler og praksis som gjelder for forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme. Vi tilbyr også tilsvarende kurs innen GDPR og personvern.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby dere? Ta kontakt med vår partner Sigurd Mathiesen på sigurd@howart.no eller på telefon +47 9912 5161.

Om Howart Compliance

Howart Compliance er et regtech- og konsulentselskap med fokus på innovative løsninger og som spesialiserer seg på virksomhetstyring, risikostyring og compliance. Regtech er forkortelsen for "regulatory technology", dvs. "regulatorisk teknologi". Vår tilnærming i Howart Compliance er at vi mener teknologi i stor grad kan gi økt effektivitet og reduserte kostnader i den moderne compliance-funksjonen.

Les mer om Howart Compliance her.

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Klingenberggaten 7 B (Haakon VIIs gate)

NO-0161 Oslo

Postboks 1750 Vika
NO -0122 Oslo, Norway

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Howart Compliance ved å skrive til ​info@howart.com,
ringe  
+47 4840 6062 eller ved å bruke skjemaet under:

Tak! Beskeden blev sendt.

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png