Co- og outsourcing av compliance – et lønnsomt alternativ

Økte krav knyttet til compliance

Møter din virksomhet økte krav knyttet til compliance? Co- og outsourcing av compliance-funksjonen er ofte et attraktivt og lønnsomt alternativ.

I Howart Compliance bistår vi våre kunder med dette i tandem med deres egen organisasjon. Gjennom en gap-analyse etterfulgt av tilrettelegging av riktige og virksomhetsinnrettede rutiner og kontroller så gjør vi dette på en smidig og kostnadseffektiv måte.

Stigende compliance-kostnader

Compliance-kostnader har over flere år vært stigende for flere bransjer og spesielt innenfor finanssektoren. Dette har sin bakgrunn i et økt antall nye reguleringer sammen med større kompleksitet i regelverket og et økt antall sanksjoner fra tilsynsmyndighetene – både i beløp og antall.

Samtidig som at det er krevende og kostbart å være tilstrekkelig bemannet for å kunne ta hånd de økte kravene kan det også være vanskelig å finne personer med tilstrekkelig bredde i kompetansen til å ivareta ansvaret på de ulike fagområdene.

Samarbeid med Howart Compliance

Å velge et samarbeid med Howart Compliance hvor en del av vurderingene og oppfølgingen som er tillagt compliance rollen co-sources med eller ivaretas av oss (outsources) kan derfor være både et lønnsomt og attraktivt alternativ. Du vil nyte godt av dedikert kompetanse innenfor de aktuelle områdene samtidig som at kostnadene blir lave relativt sett til å ha fast ansatte personer ansatt i rollen.

Fleksible løsninger

En co-sourcing av compliance-funksjonen kan arrangeres på ulike måter, både som et fast månedlig beløp med underliggende forutsetninger om antall timer eller som en klippekort-løsning med et gitt antall timer som dere anvender over tid.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby dere? Ta kontakt ved å skrive til ​info@howart.no eller ved å bruke skjemaet under.

Kort om compliance-funksjonen og dens rolle

«Compliance» betyr oversatt til norsk «etterlevelse» av både eksterne og interne regelverk.

 

En compliancefunksjon skal derfor bidra til å hjelpe linjen med å utarbeide og implementere et effektivt internkontrollsystem for å styre risiko for brudd på eksternt og internt regelverk (compliancerisiko).

Compliancefunksjonen innehar derfor både en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, med særlig vekt på:
 

  • Tilrettelegging for en effektiv identifisering av risiko for mangelfull etterlevelse av relevante eksterne krav som følger av lover og forskrifter, samt gi råd om risikobegrensende tiltak.

  • Utforming av internkontroll som skal gi virksomheten beskyttelse mot compliancerisiko.

  • Rådgivning til virksomheten om praksis i relasjon til tolkning av eksterne og interne regler samt monitorere relevant regelverksutvikling.

  • Å sørge for opplæring og trening til linjen.

 

Samspillet og arbeidsdelingen mellom linjen, compliance-funksjonen og Internrevisjonen betegnes ofte som «de tre forsvarslinjer» (the three lines of defence) hvor internrevisjonen som tredje linje vurderer samspillet mellom linjen og compliance-funksjonen.

Er du interessert i å høre mer om tilbudene våre? Ta kontakt med oss ved å skrive til ​info@howart.no eller ved å bruke skjemaet under.

Om Howart Compliance

Howart Compliance er et regtech- og konsulentselskap med fokus på innovative løsninger og som spesialiserer seg på virksomhetstyring, risikostyring og compliance. Regtech er forkortelsen for "regulatory technology", dvs. "regulatorisk teknologi". Vår tilnærming i Howart Compliance er at vi mener at teknologi i stor grad kan gi økt effektivitet og reduserte kostnader i den moderne compliance-funksjonen.

Vi tilbyr også kostnadseffektiv internopplæring gjennom vår e-learning Howart University™ hvor vi tilbyr prisgunstige kurs innen AML, GDPR og personvern.

 

Les mer om vår e-learning her.

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Klingenberggaten 7 B (Haakon VIIs gate)

NO-0161 Oslo

Postboks 1750 Vika
NO -0122 Oslo, Norway

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Howart Compliance ved å skrive til ​info@howart.com,
ringe  
+47 4840 6062 eller ved å bruke skjemaet under:

Tak! Beskeden blev sendt.

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png