Howart Compliance er et regtech- og konsulentselskap med fokus på innovative løsninger og som spesialiserer seg på virksomhetstyring, risikostyring og compliance.

 

Om oss

Vår Filosofi

Vår tilnærming i Howart Compliance er at teknologi i stor grad kan gi økt effektivitet og reduserte kostnader i den moderne compliancefunksjonen. Howart Compliance er et regtech konsulentselskap der vi hjelper våre kunder med å forebygge og redusere Compliance-risikoen og overholde en stadig mer komplisert lovgivning.
 

Howart Compliance leverer alltid kompetent rådgivning som er tilpasset virksomhetens aktuelle ønsker og behov, og som er kombinert med de nyeste regtech-løsningene. Det er vårt absolutte mål at Howart Compliance alltid tilbyr løsninger som gjør at våre kunder kan forbedre effektiviteten, minimere risikoen for feil og brudd på lover og regler, og samtidig redusere de øvrige kostnadene forbundet med regeletterlevelse.


Hva er regtech?

Regtech er forkortelsen for "Regulatory Technology", dvs. "Regulatorisk Teknologi". Kort fortalt er regtech teknologien som kan hjelpe virksomheter i deres arbeid med å overholde gjeldende lovverk og å redusere risikoen forbundet med for eksempel hvitvaskingsregler og personvern.
 

"Siden finanskrisen i 2007/2008 har driftskostnadene knyttet til virksomhetstyring, risikostyring og regeletterlevelse (GRC) økt med over 60% i finanssektoren, og det anslås at 15-20% av alle daglige driftskostnader i banker er assosiert med GRC".

I en tid med økt oppmerksomhet i forhold til etterlevelse, blir virksomheter - spesielt i finanssektoren - i økende grad tvunget til å tilpasse seg det stadig mer komplekse regulatoriske landskapet. I dag er prioritering av ressurser og bruk av tilgjengelige IT-løsninger avgjørende for å redusere kostnadene, slik at den menneskelige delen av compliance- funksjonens oppgaver blir begrenset til de oppgavene som ikke kan automatiseres.
 

Som en del av vårt produktsortiment har vi derfor blant annet utviklet en e-læringsløsning som sikrer at dine ansatte kan oppfylle juridiske krav til ”tilstrekkelig opplæring” og kompetanse innenfor  eksempelvis  hvitvaskingsområdet.

Les mer om Howart University.

 

Kompetanser

Governance

Howart Compliance arbeider aktivt for å optimalisere forretnings-modeller og prosesser for våre kunder. På denne måten sikrer vi at våre oppdragsgivere alltid er i forkant og oppdatert på nye regulatoriske krav og til enhver tid overholder gjeldende lover og regler.

Vi arbeider for å lage smidige, fleksible løsninger for å oppnå best mulig utnyttelse av kundenes interne ressurser. Våre konsulenter er alltid tilgjengelige for å hjelpe deg med oppgaver tilpasset dine behov. Vi kan bistå med alt - fra individuelle oppgaver til komplett outsourcing.

Risikostyring

Risiko- og kapitalstyring er en krevende og sammensatt disiplin som krever kompetanse, dedikert innsats og tilstrekkelige ressurser til å implementere ny lovgivning eller i arbeidet for å minimere og forhindre risiko.

Vi hjelper virksomheter med å balansere myndighetskrav med forretningsmessige hensyn og en innovativ tilnærming til teknologiske fremskritt og intelligente løsninger i forhold til vår rådgivning og våre regtech-løsninger.

Vi er alltid tilgjengelige for en uforpliktende dialog om risikostyring i din virksomhet og utfordringene dere møter i hverdagen.

Compliance

Compliance omhandler hvordan du innretter din virksomhet for å kunne etterleve gjeldende lover og regler på en optimal måte. I Howart Compliance hjelper vi deg med å identifisere risikoer og potensielle svakheter i din organisasjon, samtidig som at vi alltid holder oss oppdatert på ny og kommende lovgivning slik at vi kan hjelpe til med å innrette din virksomhet for fremtiden.

Med bakgrunn i mange års erfaring og solid bransje- og virksomhetsinnsikt, kan vi hjelpe deg med å optimalisere din internstyring med tilpassede prosesser og kontroller og samtidig gi råd i forhold til risiko- og sårbarhetsvurderinger samt dokumentasjonskrav og rapportering til offentlige myndigheter.

 

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Klingenberggaten 7 B (via Haakon VIIs gate)

NO-0161 Oslo

Postboks 1750 Vika
NO -0122 Oslo, Norway

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Howart Compliance ved å skrive til ​info@howart.com,

ringe +47 4840 6062 eller ved å bruke skjemaet under:

Din besked blev sendt!

Til toppen

© 2021 Howart Compliance    •    Terms of Engagement

linkedin_icon_03_hvid.png