Team

hc_logo_final.png
linkedin_icon_03.png

Joar Langeland

Partner

Joar er en av Gründerne og Partner i Howart Compliance. Joar har utdanning fra BI Bankakademiet og mere enn 30 års internasjonal erfaring fra Bank, Finans og konsulentvirksomhet. Joar har jobbet i flere leder- og ekspertroller i ledende nordiske banker som SEB og DNB i Norden, Tyskland, Baltikum, Polen og USA. Joar har utviklet en ledende kompetanse innenfor Regulatorisk Compliance, Risiko- og Kapitalstyring.  I dette arbeidet har Joar utviklet en unik forståelse for både nasjonal og internasjonal infrastruktur og Finansiell Teknologi – FinTech. Som Gründer og CEO for den norske del av et nordisk konsulentselskap opparbeidet Joar seg en sterk posisjon som rådgiver for Fintech og Regtech selskaper. spesielt knyttet til infrastruktur, teknologi, regulering og de konsesjonsrelaterte områdene.

Som Partner i Howart Compliance vil Joar bistå kunder med strategiske og taktiske råd og bidra med operative oppgaver i forbindelse med implementering- og endringsarbeid. Joar vil også kunne ta operative roller som Projektleder, COO eller

Risk- & Compliance ansvarlig.

Sigurd Mathiesen

Partner

Sigurd Mathiesen er Partner og medgründer i Howart Compliance og fokuserer på innsikt, samarbeid og leveranser som skaper resultater i sitt arbeid. Han har mer enn 20 års erfaring fra ledelse, prosjekt- og virksomhetsstyring, styrearbeid og rådgivning i både norske og internasjonale virksomheter og spesielt innenfor kreditt-, risiko- og compliance-området fra bl.a. Eika – alliansen, Nordea, SEB og DNB. Han har også konsulenterfaring fra internasjonalt konsulentselskap , som Lead Mentor i en fintech og proptech aksellerator i Oslo og som nettverksstyreleder for finansielle tjenester i en forening for økonomer. Han har arbeidet lenge med ulike typer bransjer og sektorer i Norge og internasjonalt og med offentlig sektor.

Sigurd er utdannet med en MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole (NHH) og fra Handelshøyskolen BI innen digital transformasjon, organisasjonsutvikling og endringsledelse samt innen ledelseskommunikasjon. Han har 4 internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen prosjekt-, program- og porteføljeledelse samt innen gevinststyring; Prince 2 Agile Practitioner, Axelos MSP & MoP samt APMG Benefit Management.
 

En av Sigurds styrker er forståelsen av endringsbehov- og utfordringer som oppstår i organisasjoner gjennom innføring av nye reguleringer og har en innsiktsbasert tilnærming overfor både mennesker og fag for å kunne vurdere sammenhenger og trekke essensen ut av komplekse problemstillinger i prosjekter og oppdrag. Sigurd vektlegger også samarbeidsformer som bidrar til riktig involvering og overføring av metodikk, kompetanse og resultater, slik at dette på best mulig måte bidrar til varige gevinster for samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

linkedin_icon_03.png
linkedin_icon_03.png

Stein Aage Bless

Associate Partner

Stein Aage er Associate Partner i Howart Compliance. Stein Aage har mer enn 25 års erfaring fra bank-, finans- og konsulentvirksomhet, blant annet 12 år i DNB og 11 år som konsulent innen risikostyring og compliance i ulike internasjonale og nordiske konsulentselskaper. Stein Aage har utdannelse som Handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (Handelshøyskolen BI), samt har en MBA fra Macquarie Graduate School of Management i Sydney, Australia. I tillegg har Stein Aage et Master of Management kurs i Consulting fra Handelshøyskolen BI. Som konsulent har Stein Aage jobbet mye med konsesjonssøknader for foretak med ulike typer av konsesjonsbehov, og med utkontraktering av risikostyrings- og Compliance funksjonene. Stein Aage har også erfaring som finansiell controller, som kredittrådgiver, og har jobbet med obligasjoner med fortrinnsrett.

 

Som Associate Partner i Howart Compliance vil Stein Aage blant annet kunne bistå kunder med ulike former for konsesjonssøknader, utforming og kontroll av styrende dokumenter, implementering av nye finansielle regelverk, samt kunne ta ulike operative roller.

Christian Dideriksen

Partner

Christian er medgründer og partner i Howart Compliance. Christian har en Master of Business Administration. fra Copenhagen Business School. Med bakgrunn som revisor og konsulent i PwC og Deloitte med fokus på finanssektoren, har Christian en dyp bransje-innsikt og bred erfaring med å jobbe med compliance og risikostyring i selskaper som er underlagt komplekse myndighetskrav.

Som partner i Howart Compliance fungerer Christian som sparringspartner og rådgiver for våre klienter. I tillegg har Christian en stor interesse for teknologisk utvikling og vår RegTech-satsning, der vi kontinuerlig analyserer markedet og holder oss oppdatert slik at vi kan gi kompetente og relevante råd til våre kunder. Enten du trenger komplett outsourcing av Compliance funksjonen eller råd om de siste trendene innen RegTech, er Christian og de andre i Howart Compliance-teamet klare til å ta en uformell diskusjon.

linkedin_icon_03.png
linkedin_icon_03.png

Nikolaj Klein

Partner

Nikolaj er medgründer og partner i Howart Compliance. Nikolaj er utdannet advokat og har mer enn 15 års erfaring innen finanssektoren og innenfor Legal & Compliance. I tillegg har Nikolaj lang erfaring med å bygge selskaper og grunnla i 2006 et fondsmeglerfirma, som ble solgt i 2009. Da begynte Nikolaj i Saxo Bank og ble ansvarlig for Legal & Compliance i og oppbyggingen av Saxo Asset Management. Etter Saxo Bank hjalp Nikolaj som administrerende direktør og partner til å bygge et av Nordens største konsulentselskaper innenfor risikostyring og Compliance.  I 2018 ble selskapet solgt til et stort internasjonalt P/E fond.

Som partner i Howart Compliance, gir Nikolaj råd til våre kunder, spesielt innenfor compliance-relaterte forhold samt etablering av konsesjonsbelagte selskaper. Med sin omfattende erfaring innen finanssektoren har Nikolaj en enorm innsikt og erfaring med å optimalisere styringsdokumenter i finansielle virksomheter.

Thomas Garth-Grüner

Partner

Thomas er medgründer og partner i Howart Compliance. Thomas utdannet i finans, organisasjon og ledelse fra Copenhagen Business School samt en MBA fra Henley Business School. Med mer enn 12 års erfaring i finanssektoren med både kunde- og prosjektansvar, har Thomas en dyp bransje innsikt og bred erfaring med å jobbe med kunder, kompetanseutvikling og finansiell rådgivning.

Som partner i Howart Compliance fungerer Thomas som sparringspartner og rådgiver for våre kunder. Gjennom sin brede erfaring og omfattende kunnskap, hjelper Thomas selskaper som ønsker en strukturert tilnærming til Compliance, GDPR og de andre regulatoriske utfordringene selskapene står overfor i dag. Når det gjelder den solide ryggraden av kompetanse i Howart Compliance, er vi alltid oppdatert på de nyeste forskriftene på europeisk og nasjonalt nivå, som Thomas kan formidle og hjelpe til med å implementere i alle typer virksomheter.

linkedin_icon_03.png
linkedin_icon_03.png

Richard Rosenholtz

Partner

Richard er en av grunnleggerne av Howart Compliance. Richard har utdannelse fra Benedictine College i Kansas, USA. Han har bakgrunn fra verdipapirvirksomhet, samt risikostyring og Regeletterlevelse(Compliance) ved noen av de største finansinstitusjonene i Norden. Han har jobbet innenfor compliance-området i PwC i London og Capco i Norden, med fokus på regulatorisk koordinering og sikre optimal bruk av operasjonelle ressurser og støtte gjennom bruk av ny teknologi. Han er aktiv i den svenske Fintech-sektoren, og han har vært ansvarlig for Regtech i Sthlm Fintech-uken siden 2019.

Som partner i Howart Compliance vil Richard støtte våre kunder i å operasjonalisere eierskapet av lover, regler og forskrifter i den første forsvarslinjen. Richard vil hjelpe til med implementering av teknologi, gjennom Regtech, og oppnå eksponentiell innvirkning på overholdelse, selv gjennom en liten investering. Richard er en ledende Regtech-autoritet i Norden, og han har et godt utviklet globalt nettverk i Regtech-området som er i stadig utvikling. Når du trenger informasjon eller opplæring i hva Regtech er, og kan gjøre for organisasjonen din, eller hvis du er ute etter det optimale Regtech-produktet for deg, kan du kontakte Richard eller resten av Howart Compliance-teamet for en uformell samtale.

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Bryggegata 3

Pier X - Aker Brygge

NO-0250 Oslo

​​

+47 4840 6062

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Howart Compliance ved å skrive til ​info@howart.com,
ringe  
+47 4840 6062 eller ved å bruke skjemaet under:

Til toppen

© 2020 Howart Compliance    •    Terms of Engagement

linkedin_icon_03_hvid.png