hc_logo_final.png

Howart Compliance är ett RegTech- och konsultföretag med inriktning på innovativa lösningar, specialiserade på verksamhetstyrning, riskhantering och Compliance.

 

Om oss

Vår filosofi

Filosofin inom Howart Compliance är att teknologi kan öka effektiviteten och minska kostnaderna för den moderna compliancefunktionen. Howart Compliance är ett RegTech-konsultföretag där vi hjälper våra kunder att förebygga och minska efterlevnadsrisken och följa allt mer komplex lagstiftning.

 

Howart Compliance levererar alltid kompetent rådgivning, som beroende på kundens nuvarande önskemål och behov kombineras med de senaste RegTech-lösningarna. Det är vårt absoluta mål att Howart Compliance alltid tillhandahåller lösningar som gör att våra kunder kan förbättra effektiviteten, minimera risken för fel och brott mot lagar och förordningar och samtidigt minska efterlevnadskostnaderna.

 

Vad är RegTech?

RegTech är förkortningen för "Regulatory Technology", dvs "Regulatorisk Teknologi". RegTech är specifikt den teknik som kan hjälpa företag i deras arbete att följa gällande lagstiftning och minska riskerna i samband med penningtvättregler och personupplysningregler.

 

"Sedan finanskrisen 2007/2008 har driftskostnader relaterade till verksamhetstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) ökat med över 60% inom finanssektorn och det beräknas att 15-20% av alla driftskostnader i banker är förknippade med GRC".

 

I en tid med ökad uppmerksamhet på efterlevnad tvingas företag - särskilt inom den finansiella sektorn - alltmer att anpassa sig till det alltmer komplexa regelverk. Idag är prioritering av resurser och användning av tillgängliga IT-lösningar avgörande, så att den mänskliga delen av compliancefunktionens uppgifter begränsas till de uppgifter som inte kan automatiseras.

 

Som en del av vårt produktsortiment har vi bland annat utvecklat en e-learning-lösning som säkerställer att dina anställda kan uppfylla lagkraven för ”adekvat utbildning” och kompetens inom exempelvis området penningtvätt. Läs mer om​ Howart University.

 

Kompetencer

Verksamhetstyrning

Howart Compliance arbetar aktivt för att optimera affärsmodeller och processer för våra kunder. På detta sätt ser vi till att våra kunder alltid är uppdaterade och framkant på nya regleringsåtgärder och alltid följer gällande lagar och förordningar.

 

Vi arbetar för att skapa smidiga och flexibla lösningar för att maximera utnyttjandet av våra kunders interna resurser. Våra konsulter är alltid tillgängliga för att hjälpa dig med uppgifter anpassade efter dina behov. Vi kan hjälpa till med allt - från enskilda uppgifter till fullständig outsourcing.

Riskhantering

Risk- och kapitalhantering är en krävande och komplex disciplin som kräver expertis, dedikerad insats och tillräckliga resurser för att implmentera ny lagstiftning eller arbeta för att minimera och förebygga risker.

 

Vi hjälper företag att balansera myndighetskrav med affärsmässiga överväganden och ett innovativt synsätt på tekniska framsteg och intelligenta lösningar i relation till våra konsult- och RegTech-lösningar.

 

Vi är alltid tillgängliga för en förusättningslös dialog om din riskhantering och de utmaningar du möter varje dag.

Compliance

Compliance täcker disciplinen att följa  gällande regler lagar och förordningar. På Howart Compliance hjälper vi att identifiera risker och potentiella svagheter i din organisation, och vi håller oss alltid uppdaterade om ny och kommande lagstiftning.

 

Baserat på många års erfarenhet och gedigen branschinsikter, kan vi hjälpa dig att optimera din interna hantering, processer och kontroller, samt ge råd om dokumentationskrav, information till myndigheter samt riskhantering och rapportering i allmänhet.

 

Kontakt

Huvudkontor

Howart Compliance

Store Kongensgade 40H, 3. sal

DK-1264 Copenhagen

Denmark

​​

+45  31 31 74 52

​info@howart.dk

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Sökfråger

Frågor kan riktas till ​info@howart.dk+45  31 31 74 52 eller via rutan nedan:

© 2020 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png